POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie w dniu 5 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy Pana/Panią o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, ich przetwarzania.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych jest nasza firma: Blue Haskap, Palczew Parcela 57, 05-660 Warka, NIP: 5262579707

Jakich danych osobowych to dotyczy?

Dotyczy to danych osobowych, które zostały nam przekazane przy zawarciu umowy, prowadzonej korespondencji, zakupu towarów oraz gromadzonych w ramach korzystania przez Panią/Pana z usług naszej Firmy, w tym zapisywanych w plikach cookies, z których korzystamy na naszej stronie internetowej.

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Przetwarzamy te dane w celu:

  • niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • założenia konta i logowania się do konta,
  • zapewnienia kontaktów drogą elektroniczną,
  • ochrony Pai/Pana prawnie uzasadnionych interesów
  • zapewnienia większego bezpieczeństwa usług,
  • ulepszenia naszych usług,
  • dopasowania usług do Pani/Pana potrzeb,
  • dopasowania reklam do Pani/Pana potrzeb i preferencji
  • archiwizacji Pani/Pana danych.

Czy możemy przekazać Pani/Pana dane innym podmiotom?

Możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom oraz w przypadkach prawem przewidzianym również sądom lub organom ścigania.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia do przekazanych naszej firmie danych?

Przekazując dane naszej firmie oraz zgodę na ich przetwarzanie masz prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),, ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO). Możesz także wycofać w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych.

W jaki sposób zrealizować uprawnienia w stosunku do  danych?

Uprawnienia w stosunku do swoich danych osobowych można zrealizować poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego:

(1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Blue Haskap, Palczew Parcela 57, 05-660 Warka

(2) lub poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: anna@bluehaskap.com

Wszelkie podane przez użytkownika na serwisie https://bluehaskap.com dane osobowe i adresowe NIE będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim.

Poza powyższą zasadą, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności która znajduje się pod adresem https://bluehaskap.com/polityka-prywatnosci.

W czasie korzystania z https://bluehaskap.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Użytkownik serwisu ma prawo do poprawiania swoich danych a także możliwość cofnięcia zgody na ich przetwarzanie poprzez email na adres anna@bluehaskap.com

Polityka prywatności strony prowadzonej pod adresem https://bluehaskap.com  (dalej: serwis) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem serwisu przez administratora danych osobowych – firmę Blue Haskap,

Palczew Parcela 57, 05-660 Warka. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Blue Haskap, zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania zakupu lub w celach korespondencyjnych to:

* imię i nazwisko,

* e-mail,

* numer telefonu,

* adres korespondencyjny,

* nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla zakupu lub prowadzenia korespondencji za pomocą formularza znajdującego się w serwisie. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: anna@bluehaskap.com. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po uprzednim kontakcie pod adresem mailowym: anna@bluehaskap.com.

Dane osobowe Użytkowników pobierane są przez firmę w celu:

* dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników,

* realizacji zakupu oraz prowadzenia skutecznej korespondencji,

* marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów,

* przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

Informacja o cookies.

Strona https://bluehaskap.com  nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Strona nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

Obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

Statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne serwisu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje serwisu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu.